Công văn số 830/BVTV-TTra V/v thực hiện Nghị định số 31/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, BV và KDTV.

Mô tả tài liệu

Tải file dữ liệu đính kèm :

Công văn số 830/BVTV-TTra V/v thực hiện Nghị định số 31/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, BV và KDTV.