Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

Mô tả tài liệu

(Ban hành kèm theo Quyết định số  99 /2008/QĐ-BNN  ngày 15  tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tải file dữ liệu đính kèm :

Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn