Bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật Xem thêm
Công văn số 1870/SNN-CCTTBVTV V/v Phun trừ rầy lứa 4 và việc phát hiện nhổ bỏ lúa cỏ gây hại lúa Mùa 2021


Chỉ đạo sản xuất
Chỉ đạo sản xuất Xem thêm
Công văn số 1800/SNN-CCTTBVTV Về việc tập trung chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2021


Hoạt động đoàn thể
Hoạt động đoàn thể Xem thêm
Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


Khoa học kỹ thuật
Khoa học kỹ thuật Xem thêm
Tại sao lúa bị ngộ độc hữu cơ?


Kĩ thuật trồng trọt
Kĩ thuật trồng trọt Xem thêm
Hướng dẫn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2018


Kiểm dịch thực vật
Kiểm dịch thực vật Xem thêm
Hướng dẫn cấp mã số vùng trồng và chứng nhận nông sản an toàn


Nhịp cầu nhà nông
Nhịp cầu nhà nông Xem thêm
Tăng cường phòng chống sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân


Thanh tra chuyên ngành
Thanh tra chuyên ngành Xem thêm
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón


Tin hoạt động
Tin hoạt động Xem thêm
Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021


Tin trong ngành
Tin trong ngành Xem thêm
Quyết định công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019