Nhóm cây ưa lạnh trong vụ Đông là những cây gì và thời vụ gieo trồng như thế nào?

Trả lời
- Nhóm cây ưa lạnh trong vụ Đông là khoai tây và các cây rau đậu.
- Thời vụ của một số cây ưa lạnh là:
+ Cây khoai tây (trên đất lúa màu, đất 2 lúa): trồng tập trung từ 20/10 – 20/11, tốt nhất từ 25/10 – 15/11.
+ Rau đậu khác (trên đất màu, đất 2 lúa): Gieo trồng từ tháng 9.

Một số câu hỏi thường gặp