Thuốc trừ sâu đục thân hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xin cho biết nên sử dụng loại nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Trả lời
Về thuốc sử dụng ta dùng bằng một trong các thuốc thuộc nhóm Chlorantraniliprole (DuPontTM Prevathon® 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG…). Lưu ý: Trên thị trường còn có một số loại thuốc khác nhưng hiệu quả không cao bằng nhóm chlorantraniliprole và có độ độc cao gây ô nhiễm môi trường nên bà con cần hết sức lưu ý để lựa chọn đúng thuốc sử dụng.

Một số câu hỏi thường gặp