Đối với sâu đục thân 2 chấm xin có thể nói rõ về cách nhận biết, phát hiện và khi nào phải phòng trừ đối tượng sâu đục thân 2 chấm?

Trả lời
Sau khi thấy bướm rộ, đi ngược sáng theo băng với chiều rộng 1m tương đương với 5 hàng lúa, đếm số ổ trứng/băng, qui ra mật độ ổ trứng/m2.
- Nếu mật độ ổ trứng ≥ 0,2 ổ/m2 (Tương đương 10m2 có ≥ 02 ổ trứng) phải phun trừ 1 lần khi lúa bắt đầu trỗ (trỗ từ 1-5% số bông).
- Nếu mật độ ổ trứng ≥ 1,0 ổ/m2 (Tương đương 10m2 có ≥ 10 ổ trứng) phải trừ kép:
+ Lần 1: khi lúa bắt đầu trỗ
+ Lần 2: sau lần 1 từ 5-7 ngày.
- Nếu mật độ ổ trứng cao cần ngắt ổ trứng trước khi phun.

Một số câu hỏi thường gặp