Lần nào phun phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên lúa tôi cũng phun kèm thuốc phòng trừ bệnh khô vằn nhưng đến cuối vụ bệnh vẫn phát sinh ở mức độ cao. Vậy để hạn chế tác hại của bệnh ở mức độ thấp nhất tôi cần phải tuân thủ theo những biện pháp gì?

Trả lời
Bà con thường chủ quan với bệnh khô vằn nên chờ 1 đối tượng nào đó xuất hiện rồi mới phun cùng, khi đó bệnh đã rất nặng. Qua điều tra chúng tôi thấy lượng nước thuốc dùng cho bệnh khô vằn là ít, không đủ phủ kín vết bệnh ở thân cây khi lúa đã khép hàng. Trường hợp thuốc phủ kín vết bệnh nhưng nguồn bệnh vẫn tồn tại trong đất, tàn dư thực vật kết hợp với điều kiện tiểu khí hậu lúc này thuận lợi nên bệnh lại tiếp tục phát sinh. Như vậy có thể nói bà con phun đã muộn, chọn thuốc chưa tốt (thường thuốc bột có độ hòa tan kém) và phun chưa đủ lượng nước thuốc.
Để hạn chế bệnh khô vằn tới mức thấp nhất bà con phải tuân thủ các biện pháp sau:
1. Biện pháp canh tác: thực hiện canh tác theo SRI
- Dọn sạch tàn dư thực vật sau mỗi vụ sản xuất
- Ruộng bón vôi 20 – 25 kg/sào và cày bừa kỹ.
- Cấy thưa (25 – 30 khóm/m2), cấy 1 – 2 dảnh/khóm
- Bón phân cân đối, không bón nhiều đạm, bón lót sâu, bón thúc sớm, không bón lai rai.
2. Biện pháp hóa học
- Phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện (phun càng sớm càng tốt, vụ xuân phun ngay đầu tháng 4, vụ mùa phun đầu tháng 8);
- Chọn thuốc dễ hòa tan (thuốc nước);
- Phun đủ lượng nước thuốc;
- Ngoài ra khi một đối tượng sâu bệnh nào đó xuất hiện thì nên kết hợp phun cùng.
Bùi Thị Băng Thanh - Trưởng phòng kỹ thuật

Một số câu hỏi thường gặp