Danh mục tin tức

Trang chủ > Liên hệ

Liên hệ

function CheckContactForm(frm) { if(frm.FromName.value == "") { alert(""); frm.FromName.focus(); return false; } if(frm.FromEmail.value == "") { alert(""); frm.FromEmail.focus(); return false; } if(frm.FromEmail.value.indexOf(".") == -1 || frm.FromEmail.value.indexOf("@") == -1) { alert(""); frm.FromEmail.focus(); return false; } if(frm.Message.value == "") { alert(""); frm.Message.focus(); return false; } return true; }

Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật Nam Định
Địa chỉ : 201 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, tp Nam Định - Điện thoại : 03503.646094 Fax:03503.639587

* Họ và tên:
* Email:
* Tiêu đề:
* Ý kiến đóng góp: