Danh mục tin tức
Trang chủ > Tin tức > QĐ vv sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định số 487QĐ-UBND ngày 09.3.2016 của UBND tỉnh

QĐ vv sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định số 487QĐ-UBND ngày 09.3.2016 của UBND tỉnh

Tải file dữ liệu đính kèm :

QĐ_UBND_Tổ_chức_lại_Chi_cục_2021.pdf

 


Các tin cùng danh mục