Danh mục tin tức
Trang chủ > Tin tức > Chi cục Trồng trọt & BVTV Nam Định phối hợp tổ chức tiếp nhận, phân bổ hạt giống lúa dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017

Chi cục Trồng trọt & BVTV Nam Định phối hợp tổ chức tiếp nhận, phân bổ hạt giống lúa dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017

            Để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017, Tỉnh Nam Định được Trung ương hỗ trợ 250 tấn giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 08/01/2018 của Thủ tướng chính phủ, Công văn số 160/BNN-KH ngày 09/01/2018 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT và Công văn số 20/TT-CLT ngày 09/01/2018 của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 08/01/2018 của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV; phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố phối hợp với Công ty CP giống cây trồng Trung ương tổ chức giao nhận 250 tấn giống lúa được hỗ trợ để gieo cấy trong vụ Xuân 2019. Kết quả từ ngày 20/12/2018 đến ngày 28/12/2018 các huyện, thành phố đã nhận đủ lượng giống lúa hỗ trợ theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

  Hạt giống lúa dự trữ quốc gia 

  

  

Các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận hạt giống lúa 

 Chi cục Trồng trọt & BVTV Nam Định

 

Tải file dữ liệu đính kèm :

 


Các tin cùng danh mục