Danh mục tin tức
Bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật Xem thêm
Tập trung phun trừ sâu bệnh cuối vụ Mùa 2021


Chỉ đạo sản xuất
Chỉ đạo sản xuất Xem thêm
Tập trung chăm sóc, bảo vệ và rút nước lộ ruộng vụ Mùa 2021


Hoạt động đoàn thể
Hoạt động đoàn thể Xem thêm
Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


Khoa học kỹ thuật
Khoa học kỹ thuật Xem thêm
Tại sao lúa bị ngộ độc hữu cơ?


Kĩ thuật trồng trọt
Kĩ thuật trồng trọt Xem thêm
Hướng dẫn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2018


Kiểm dịch thực vật
Kiểm dịch thực vật Xem thêm
Hướng dẫn cấp mã số vùng trồng và chứng nhận nông sản an toàn


Nhịp cầu nhà nông
Nhịp cầu nhà nông Xem thêm
Nam Định bật mí kế hoạch sản xuất vụ Đông, quyết thu trái ngọt


Thanh tra chuyên ngành
Thanh tra chuyên ngành Xem thêm
Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật vụ Mùa 2021


Tin hoạt động
Tin hoạt động Xem thêm
QĐ vv sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, ban hành kèm theo Quyết định số 487QĐ-UBND ngày 09.3.2016 của UBND tỉnh


Tin trong ngành
Tin trong ngành Xem thêm
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ mùa 2021