Danh mục tài liệu


Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải về
1Nghị định 94/2019 Quy định chi tiết một số điều luật của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tácTải về
2Nghị định 84/2019 Quy định về quản lý phân bónTải về
3Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt NamTải về
4QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xãTải về
5Công bố Danh mục thủ tục Hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT Nam ĐịnhTải về
6Quy trình KT Quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúaTải về
7Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâmTải về
8Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩmTải về
9Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bónTải về
10Quyết định của UBND tỉnh về việc hợp nhất Phòng Cây trồng và Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.Tải về
11Hướng dẫn thủ tục về Đào tạo nghề cho lao động nông thônTải về
12Thông tư 19/2017/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chínhTải về
13Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóaTải về
14Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT v/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt NTải về
15 Công văn số: 22/BVTV-TTra V/v thực hiện thu phí theo Thông tư 231/2016/TT-BTCTải về
16Thông tư số 231/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.Tải về
17Thông tư 231/2016/TT-BTC Tải về
18Công văn số 728/KH-SNN V/v Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỉ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định.Tải về
19Công văn số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT: Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.Tải về
20Công văn hướng dẫn thực hiện nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh trong BV&KDTV.Tải về
Trang đầu | < Trang trước 1  2  3  Trang sau > | Trang cuối