Danh mục tài liệu


Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải về
1Quyết định 3121/QĐ-BNN-VP Công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônTải về
2Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 16/2013/TT/BNNPTNT ngày 28/02/2013 về bảo hộ quyền đối với giống cây trồngTải về
3Nghị định 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngTải về
4Nghị định 94/2019 Quy định chi tiết một số điều luật của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tácTải về
5Nghị định 84/2019 Quy định về quản lý phân bónTải về
6Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt NamTải về
7QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xãTải về
8Công bố Danh mục thủ tục Hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT Nam ĐịnhTải về
9Quy trình KT Quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúaTải về
10Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâmTải về
11Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩmTải về
12Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bónTải về
13Quyết định của UBND tỉnh về việc hợp nhất Phòng Cây trồng và Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.Tải về
14Hướng dẫn thủ tục về Đào tạo nghề cho lao động nông thônTải về
15Thông tư 19/2017/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chínhTải về
16Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóaTải về
17Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT v/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt NTải về
18 Công văn số: 22/BVTV-TTra V/v thực hiện thu phí theo Thông tư 231/2016/TT-BTCTải về
19Thông tư số 231/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.Tải về
20Thông tư 231/2016/TT-BTC Tải về
Trang đầu | < Trang trước 1  2  3  Trang sau > | Trang cuối