Danh mục tài liệu


Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải về
1QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xãTải về
2Công bố Danh mục thủ tục Hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT Nam ĐịnhTải về
3Quy trình KT Quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúaTải về
4Quyết định của UBND tỉnh về việc hợp nhất Phòng Cây trồng và Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.Tải về
5Hướng dẫn thủ tục về Đào tạo nghề cho lao động nông thônTải về
6 Công văn số: 22/BVTV-TTra V/v thực hiện thu phí theo Thông tư 231/2016/TT-BTCTải về
7Thông tư số 231/2016/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.Tải về
8Công văn số 728/KH-SNN V/v Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỉ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định.Tải về
9Công văn số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT: Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.Tải về
10Công văn hướng dẫn thực hiện nghị định 66/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh trong BV&KDTV.Tải về
11Công văn số 830/BVTV-TTra V/v thực hiện Nghị định số 31/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, BV và KDTV.Tải về
12Nghị định số 31/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.Tải về
13Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtTải về
14Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.Tải về
15Công văn số 1602 của Cục BVTV về phòng, chống bệnh bạc lá lúaTải về
16Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toànTải về
17QCVN 01-38:2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồngTải về
18Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNTngày 10 tháng 12 năm 2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vậtTải về
19Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTVTải về
20Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 1 năm 2013 về quản lý thuốc BVTVTải về
Trang đầu | < Trang trước 1  2  Trang sau > | Trang cuối