Danh mục tài liệu


Danh sách tài liệu

STT Tên tài liệu Tải về
21Chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV ngày 9/5/2016 V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. Tải về
22Công văn số 830/BVTV-TTra V/v thực hiện Nghị định số 31/2016/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, BV và KDTV.Tải về
23Nghị định số 31/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.Tải về
24Thông tư số 48/2015/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtTải về
25Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.Tải về
26Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2015: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam vTải về
27Thông tư số 41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2015: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai”Tải về
28Thông Tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015: Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa.Tải về
29TT số 21/2015/TT- BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật ngày 8/6/2015Tải về
30Thông tư số: 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật.Tải về
31Thông tư số: 03/2015/TT-BNNPTNTTải về
32Thông tư số: 37/2013/TT-BNNPTNTTải về
33Công văn số 1602 của Cục BVTV về phòng, chống bệnh bạc lá lúaTải về
34Chỉ thị số 2415 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau đảm bảo an toàn thực phẩmTải về
35Thông tư số: 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vậtTải về
36Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toànTải về
37Thông tư số 54/2012/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2012 sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký; tên thương phẩm, cách ghi hàm lượng thuốc, dạng thuốcTải về
38QCVN 01-38:2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồngTải về
39Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNTngày 10 tháng 12 năm 2010 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vậtTải về
40Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTVTải về
Trang đầu | < Trang trước 1  2  3  Trang sau > | Trang cuối