Bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật Xem thêm
Quy trình quản lý bệnh héo vàng lá chuối


Chỉ đạo sản xuất
Chỉ đạo sản xuất Xem thêm
Công văn số 349/SNN-CCTTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2021


Hoạt động đoàn thể
Hoạt động đoàn thể Xem thêm
Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


Khoa học kỹ thuật
Khoa học kỹ thuật Xem thêm
Tại sao lúa bị ngộ độc hữu cơ?


Kĩ thuật trồng trọt
Kĩ thuật trồng trọt Xem thêm
Hướng dẫn biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa 2018


Kiểm dịch thực vật
Kiểm dịch thực vật Xem thêm
Hà Nội: Gần ¼ lượng rau nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.

Rau nhiễm thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng đang trở nên tràn lan tại các chợ Hà Nội khi 14/63 mẫu rau quả bị phát hiện có dư lượng. Tin từ Cục quản lý chat lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN-PTNT) ngày 21/10/2015 cho biết, cục này vừa phát hiện 14/63 mẫu rau quả ở Hà Nội có dư lượng...


Nhịp cầu nhà nông
Nhịp cầu nhà nông Xem thêm
Tăng cường phòng chống sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân


Thanh tra chuyên ngành
Thanh tra chuyên ngành Xem thêm
Thông báo Tổ chức lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật


Tin hoạt động
Tin hoạt động Xem thêm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019


Tin trong ngành
Tin trong ngành Xem thêm
Quyết định công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019